Alla har en historia att berätta

De som jobbar på den Psykoonkologiska mottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm träffar patienter som går på behandling för olika sorters tumörer. Det är ofta när behandlingen är på väg att avslutas, som behovet att bearbeta vad man genomgått uppstår.

På mottagningen arbetar också Felicia Hume som har skapat möjlighet för patienterna att välja att delta i en biblioterapigrupp. Den typen av terapi innebär att man genom att läsa och skriva tillsammans bearbetar delar av sitt liv och sin sjukdom. Just att skriva är relativt lättillgängligt för många och mycket skönlitteratur finns som ligger nära terapiformen.

Efter att Felicia gick biblioterapi-kursen lägger hon stor vikt vid att få sina kollegor att förstå innebörden av hennes arbete. Det är viktigt inte minst för de ska kunna rekommendera varandras olika metoder. Allt passar ju inte alla, alla är inte bara patienter, alla har en historia och det är viktigt att få fortsätta att göra det som man mår bra av, även när man är sjuk.

På Psykoonkologens biblioterapiinriktade grupper träffas man regelbundet i grupper om 6-8 deltagare, både patienter och anhöriga, och det kan vara patienter som har en kronisk tumörsjukdom eller en behandlingsbar.

Biblioterapi innebär att man använder sig av ett textmaterial för att få tag i underliggande känslor och problematik. Efter att ha läst en text så pratar man om hur den texten påverkar just mig. Det är många gånger lättare att prata och tycka om något som någon annan skrivit, än att själv sätta ord på sina känslor och upplevelser. I gruppen kan man också få enkla skrivövningar, som till exempel att formulera det som man vill säga till någon, och sedan prata om texten.

 

Hur kan jag jobba med biblioterapi

Hur gör man då för att skapa motsvarande grupper och arbeta med biblioterapi på sin egen avdelning och arbetsplats? En bra början är att själv gå kursen för att förstå hur man kan använda sig av läsande och skrivande i sitt arbete.

– Där har du ingången, säger Felicia och av stor vikt är också att du på en kurs träffar likasinnade och, som vi, kan fortsätta att träffa och utbyta erfarenheter med.

– Men var inte rädd för att använda läsandet, fortsätter Felicia, testa. Ställ frågor efter att ni läst en gemensam text, som till exempel ”känner du igen dig”, eller ”vilka tankar och känslor väcker texten hos dig”.

– Sen gäller det ju förstås, att som jag, ha världens bästa chef, så att man får möjlighet att jobba med biblioterapin, avslutar Felicia.

---

Det finns också en hel del forskning om den terapeutiska effekten av att bearbeta sin sjukdom med hjälp av att skriva och hur man kan mäta detta genom exempelvis ökat välbefinnande och minskad trötthet. Region Stockholm medverkar aktivt inom ramen för kultur och hälsa genom Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Kultur och hälsa - Region Stockholm

Kompetenscentrum | Kompetenscentrum för kultur och hälsa (regionstockholm.se)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juli 2023