Litteratur, skrivande och samtal främjar hälsa och välbefinnande

På liknade sätt som terapier är kopplade till andra konstnärliga områden, exempelvis musik, bild och dans, är biblioterapi en expressivt uttryckande terapiform. Nu i höst börjar en ny utbildning i biblioterapi som högskolan har gett ett flertal gånger, vad är det som är nytt denna gång?

Pia Bergström som är kursansvarig för utbildningen "Det biblioterapeutiska arbetssättet" säger att utbildningen givetvis utvecklas och förändras för varje termin, men att det som är nytt för i år är du kan gå utbildningen även som privatperson, det vill säga även om du inte har en arbetsgivare som står för kursavgiften.

Biblioterapi är ett stort och vitt begrepp, du Pia som har stor kunskap, hur skulle du enkelt ringa in ordet för den helt okunnige?

Om man tittar på hur begreppet används internationellt kan man konstatera att biblioterapi står för så kallad lästerapi, läsning av utvalda böcker i ett terapeutiskt syfte, men att det också är ett paraplybegrepp för olika typer av insatser som baseras på läsning, skrivande och samtal, och har ett uttalat terapeutiskt syfte, eller har terapeutiska effekter.

Pia, du har hållit i den här utbildningen i Sverige sedan 2017, hur började det?

Jag hade gått utbildningen till biblioterapiledare vid Helsingfors universitet och konstaterade att det biblioterapeutiska fältet var väldigt osynligt i Sverige. Jag gick en psykoterapiutbildning på dåvarande Ersta Sköndal högskola (nu Marie Cederschiölds högskola) och efter det fick jag en möjlighet att ta fram utbildningen ”Det biblioterapeutiska arbetssättet” på 7,5 högskolepoäng.

Har du något exempel på lyckade satsningar inom området bland dem som deltagit i utbildningen?

Jag får till mig många positiva berättelser från tidigare kursdeltagare och kursutvärderingarna talar sitt tydliga språk - det är många som är väldigt tacksamma och taggade efter att ha gått kursen. Många får verktyg även i sin egen personliga utveckling, vilket är en fördel när man arbetar med människor. Jag hör också att insatserna lyckas bäst om ledningen på arbetsplatserna är intresserade, stöttande och vill gynna kreativitet och utveckling.

Så om jag förstår korrekt så är det den egna professionen som avgör hur man kan använda de nyförvärvade kunskaperna i biblioterapi. Inom vilka områden ser du möjligheter att införliva arbetsmetoden mest framgångsrikt?

När man arbetar med biblioterapeutiska metoder är det viktigt att klargöra syftet, kontexten och biblioterapiledarens kompetens. Biblioterapeutiska insatser är användbara inom en mängd olika professioner t ex inom vården, skolan, biblioteket, socialt arbete, församlingar och inom personlig utveckling, men syftet och processerna ser olika ut, beroende på kontexten och ledarens grundutbildning.

Är det någon skillnad på hur våra grannländer, tex Finland utvecklar vården med olika terapimetoder?

Jag har mest kunskaper om biblioterapins framväxt i Finland, eftersom jag har gått min utbildning där och ingår numera även i den finska utbildningsgruppen. I Finland startades den första föreningen i Europa redan i början av 80-talet och högskoleutbildningen startades på 90-talet. Biblioterapi används framgångsrikt inom olika professioner som en komplementär arbetsmetod och det ser ut som att biblioterapi har ett starkt uppsving just nu. Utbildningar som erbjuds landet runt är populära och fältet är dynamisk.

Det finns en förening för biblioterapi i Sverige, vem kan vara med i den och vad vill föreningen bidra till i samhället? Vem och hur startade den?

I Sverige startade jag en systerförening till den finska föreningen 2021 och många av de aktiva medlemmarna har gått utbildningen ”Det biblioterapeutiska arbetssättet” på Marie Cederschiölds högskola, men inte alla. Föreningen är öppen för alla intresserade som vill gynna utvecklingen i Sverige, både de som redan har implementerat biblioterapeutiska metoder i sin praktik, och de som är nyfikna och vill lära sig mer. www.biblioterapi.se

Läs mer om utbildningen här www.mchs.se/biblioterapi

Pia Bergström är grundskollärare och socionom med vidareutbildning i familje- och relationsorienterad psykoterapiutbildning med inriktning mot språksystemisk och narrativa traditioner samt Biblioterapiledarutbildning vid Helsingfors universitet.

Examinationsformer
Den här kursen är öppen för dig som har en arbetsgivare som svarar för kurskostnaden, men även för dig som önskar delta i kursen som privatperson. Svarar en arbetsgivare för kursavgiften har du möjlighet att tentera av 7,5 högskolepoäng och lämnar då även en individuell skriftlig hemtentamen. Väljer du att delta som privatperson har du möjlighet att erhålla ett Marie Cederschiölddiplom på genomgången utbildning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 juni 2023