Några citat och reflektioner från deltagare som avslutat utbildningen Socialrätt för arbetsledare

”Jag har lite mer mod idag. Jag vågar ställa frågor och vågar även stå på mig när gäller frågor som rör myndighet kontra utförare. Jag är stolt över mig själv och vill nu läsa mer, gärna en liknande kurs.

”Innehållet i utbildningen är användbart för oss chefer och ledare. De uppgifter vi fått är också något som jag kommer använda på jobbet och definitivt min poster. Jag har lärt mig nya saker om andra verksamheter och vilka lagar som styr dem”.

”Jag tar med mig visdom om hur allt hänger ihop. Jag har blivit mer trygg i varför vi gör saker, även hur vi strukturerar arbetet praktiskt. Otroligt värdefullt att luta sig mot för att bli en trygg ledare för medarbetarna”.

”Det har varit väldigt lärorikt och jag känner att man kommit längre i sin självinsikt och fått ökad förståelse och helhetssyn. Vi är många olika instanser som jobbar på liknande sätt och styrs av samma lagar och regelverk”.

”I arbetet med normer och värdegrund har betydelsen för implementering av lagar i vardagen lyfts. Värdegrunden ska visa hur jag och mina kollegor ska bemöta de vi jobbar för, den enskilde, nätverk, beställare och samhället”.

”För mig har det blivit en tydlig koppling mellan min värdegrund kring alla människors rättigheter och den lagstiftning som reglerar detta. Det har gett mig ökat självförtroende, validerat mig i min syn på människors behov. Jag går lite rakare i ryggen”.

Ny utbildning startar i höst >>

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 maj 2023