9 juni sista anmälningsdag

Uppdragsutbildningar på Marie Cederschiöld högskola erbjuder vidareutbildning och kompetensutveckling med akademisk inriktning inom socialvetenskap, vårdvetenskap, psykoterapi, teologi och kyrkomusik. För anställda inom företag, myndigheter och organisationer samt yrkesverksamma inom vård- och omsorgsområdet.

Till utbildningarna som startar i augusti och september 2023 är sista anmälningsdag den 9 juni.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 maj 2023