I pågående ledarskapsutbildning finns platser kvar

Delkurs 2 - Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd

Ledaskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen, delkurs 1, pågår under ledning av Gunhild Wallin och Tomas Brytting, med träffar både digital och på Campus Ersta. Del 1 handlar om Den nationella värdegrunden för äldre. Du kan nu också anmäla dig direkt till delkurs 2 som startar i höst 2023 och som tar upp lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd, där är Lupita Svensson kursledare.

Läs mer om hela utbildningens fyra delkurser och anmäl dig här >>

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2023