Artikel om högskolan på Omtanke.today

Vem behöver kompetensutveckling på högskolenivå?

Den höga förändringstakten i samhället ställer krav på individen att kontinuerligt lära nytt och återkommande utbilda sig. Marie Cederschiöld högskola erbjuder olika former av uppdragsutbildning för yrkesverksamma, som är i behov av kompetensutveckling. Högskoleutbildningarna lockar deltagare från hela landet och kan genomföras på många olika sätt. Vanligast är undervisning på plats i högskolans lokaler alternativt på plats hos uppdragsgivaren.

Läs mer om vad uppdragsutbildning kan ge dig och ditt företag >>

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 mars 2023