Att leda arbetet kring våld i nära relationer

Nu erbjuder vi en utbildning för chefer, arbetsledare och andra med ledningsfunktioner inom socialtjänstens arbete.

Kursen består av tre heldagsträffar och leds av Lisa Lundberg och Linn Moser Hällen. Målgruppen är chefer, arbetsledare och andra som arbetar med ledningsfunktioner inom socialtjänstens arbete. Kursens fokus innebär att deltagarna bör ha positioner nära socialarbetarna snarare än på strategiska nivåer i organisationen.

Kursen ges med tre kursdagar under en vårterminen 2023.
30 mars (fysisk träff)
17 april (digital träff)
16 maj (fysisk träff)

Läs mer och anmäl dig här >>

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 november 2022