Samtal med yngre barn

En ny utbildning med start den 26 januari 2023, vänder sig till dig som vill fördjupa dina teoretiska och praktiska kunskaper i professionella samtal med barn.

Samtal med barn inom hälsa och välfärd handlar också om att inhämta information för att utredningar och bedömningar som rör barn ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Först när barnets perspektiv, erfarenheter, önskemål, behov och åsikter har inhämtats kan åtgärder bli till barnets bästa.

Du som i ditt arbete inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården möter barn erbjuds i den här kursen fördjupade kunskaper om professionella samtal med barn samt praktiska färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera samtal med barn.

Kursen kommer fokusera på samtal med de yngre barnen, från ca 3 års ålder och upp till ca 10 år.

Läs mer och anmäl dig här >>

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 oktober 2022