Öppen föreläsning om samtalsmetoden Hela Barn

Med Sandra McGinn och Maria Sköld som båda har många års erfarenhet av att arbeta med föräldrar i konflikt inom socialtjänsten.

Den 19 oktober 2022, kl. 18.30-21.00.

Denna föreläsning kommer att handla om samtalsmetoden Hela Barn, som fokuserar på hur föräldrar samtalar med varandra om det som rör barnen. Det handlar om att skapa trygghet i samtalsrummet genom att med hjälp av olika verktyg stärka strukturen och sänka volymen. Även om inte barnen finns med i rummet när vi träffar föräldrar så är det hela tiden dem vi fokuserar på.

Läs mer och anmäl dig här >>

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 september 2022