Socialrätt för arbetsledare - lyssna på tidigare deltagare

Utbildningsstart 25 augusti

Om rättsäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorger om personer med funktionsnedsättning.

Det finns fortfarande chans att komma med på denna utbildning. Du läser mer och anmäler dig här www.mchs.se/socialrätt1

Lyssna på tidigare deltagare >> Socialrätt för arbetsledare - YouTube

Vi erbjuder en utbildning som ger dig stöd i din roll som arbetsledare och fördjupar frågor kring socialrätten och den övriga lagstiftning som styr verksamheten, den juridiska processen från ansökan och beslut till genomförande.

Utbildningen riktar sig till arbetsledare, som i kommunal socialtjänst, vårdföretag eller frivilligorganisationer, leder det dagliga arbetet i utförande social omsorg (t.ex. föreståndare, enhetschefer, biträdande enhetschefer, gruppledare).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 augusti 2022