Enstaka platser kvar! Kreativa metoder i handledning

Hur ska vi kunna fokusera salutogent arbete med en uråldrig hjärna som främst letar efter problem? Vad är lagom ovanligt ledarskap?

I utbildningen ingår bl.a. en presentation av salutogent ledarskap, teori om grupputveckling och hjärnans tre motivationssystem utifrån compassion/medkänsla och en mängd kreativa övningar från boken "lagom Ovanligt". Gästföreläsande Christina Löwenborg lät gruppen pröva den gestaltande, visuella metoden tejping och Elsa Szatek, doktorand från SU gav en bakgrund till en del av de kreativa metoderna från ämnet drama.

Start 1 september, 25% studietakt. 7,5 hp

Läs mer och anmäl dig här >>

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 augusti 2022