Familj med mamma, pappa och två barn, läser bok i en soffa.

Är du i behov av utbildning inom vård och omsorg? Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande

Inom vården och omsorgen har det under covid-19-pandemin många gånger varit svårt att få tag på personal. Därför har Socialstyrelsen tillsammans med Marie Cederschiöld högskola tagit fram ett introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter.

Paketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19 pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Marie Cederschiöld högskola har tagit fram del två.

Läs mer här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 augusti 2022