Forma en anpassad vidareutbildning

Tillsammans med dig utformar vi utbildningar, föreläsningsserier och seminarier som är anpassade till yrkesverksamma inom vård- och omsorgsområdet. Samtliga ämnen som ingår i högskolans utbildnings- och forskningsprofil (socialvetenskap, vårdvetenskap, psykoterapi, teologi, kyrkomusik) kan kombineras för att bygga önskat kursinnehåll. Omfång och undervisningstäthet utformas alltid efter given budget och förutsättningar. Uppdraget utförs sedan på plats hos dig som beställare, hos oss på campus eller som distansutbildning.

Väsentligt för våra uppdrag är att kurserna ger möjligheter till fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper med verktyg för utveckling av olika yrkesroller och verksamheter. Att gå en utbildning inom ramen för sin yrkesutövning kräver tydliga kopplingar till de dagliga arbetsuppgifterna för att upplevas relevant för deltagaren. Våra lärare och handledare har därför ofta stor yrkeserfarenhet utöver sin unika ämneskunskap, och höga pedagogiska kompetens. Många gånger medverkar även erfarna praktiker och experter i våra kurser för att ytterligare stärka lärandet.

Efter uppdraget genomförs en uppföljning som ger ett dokumenterat resultat av insatsen. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion om möjliga vägar till vidareutbildning.

Här hittar du exempel på kurser som vi har gett eller kan ge.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 september 2022