Kväll på Ersta

Med start våren 2022 öppnar vi högskolan för spännande kvällsföreläsningar som kan kopplas till familjeterapeutiskt socialt arbete och psykoterapi. Föreläsningarna följs av ett samtal där Görel Fred intervjuar den eller de som föreläst. Kvällarna inleds med mingel, bubbel och någonting lätt att äta.

Kväll på Ersta planeras att hållas cirka 1-2 gånger per termin och är ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola och Görel Fred.

Nästa tillfälle planeras till hösten 2022.

Öppna föreläsningar

Ett par gånger per år bjuder vi på Uppdragsutbildnigen in kända gästföreläsare, såväl svenska som internationella. Under åren har vi haft bl.a. Scott Miller, Nora Bateson och Robert Whitaker. Föreläsningarna är alltid kopplade till socialt arbete eller psykoterapi.

Justine van Lawick

No kids in the middle

Den 29 september 2022, kl. 09.00-16.00 kommer Justine van Lawick.
Hon är psykolog, familjeterapeut och utbildningschef vid Lorentzhuis
– centrum för systemisk psykoterapi, utbildning och handledning i Haarlem, Nederländerna.

Hennes fokus och värv handlar om våld i nära relationer, svåra vårdnadskonflikter och hur familjeterapi med ett icke-dömande förhållningssätt är vägen till problemupplösning. Hennes senaste projekt handlar om familjearbete med frånskilda föräldrar och deras barn i konflikt. Att hitta kraft och energi mitt i tragedin är i centrum för hennes arbete.

Familjen ska vara en säker plats där människor känner sig trygga och barn kan växa upp och utvecklas väl. Ofta är det dock inte så. Familjen kan också vara ett sammanhang präglat av både psykiskt och fysiskt våld.

Denna föreläsning kommer att handla om svåra skilsmässokonflikter – Hur kan människor som en gång älskat varandra trassla in sig i destruktiva strider, där barnen ofta hamnar mitt emellan? Hon delar under denna dag med sig av det mångåriga arbete hon bedrivit med föräldrar i svåra vårdnadskonflikter. Justine van Lawick utgår från en icke-dömande position och arbetar för att allas röster ska bli hörda.

Föreläsningen vänder sig till såväl blivande som verksamma socialarbetare och psykoterapeuter, men också till andra yrkesgrupper som möter klienter i vårdnadskonflikt.

Föreläsningen sker på engelska.

Plats:
Marie Cederschiöld högskola
(fd Ersta Sköndal Bräcke högskola)
Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm)

Kostnad:

600 kr exkl moms
Kaffe serveras för- och eftermiddag samt lunchwrap

Anmälan:
Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan.
Anmälan blir bindande den 15 september.

Inbjudan som pdf , 86 kB.Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 juni 2022