Öppna föreläsningar & Kväll på Ersta

Den inre handledaren 30 november

- en fördjupningsdag om handledning

En dag med fokus på hur du som handledare kan vara till hjälp för dig själv i din handledarroll. Föreläsningen är ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola och Förbundet S:t Lukas där du får lära dig hur den sjuögda modellen kan ge nya perspektiv på ett handledningsärende. Vi lyfter även fram det egna förhållningssättet som handledare och inre samspelsmodeller genom anknytningsteori. Genom föreläsningar med olika perspektiv, reflektioner och erfarenhetsutbyte får du ytterligare kunskap om handledningskonsten.

Läs mer och anmäl dig här >>

Frågor till uppdrag@mchs.se eller 08-555 051 19

Öppna föreläsningar

Vi öppnar upp högskolan för spännande föreläsningar som kan kopplas till familjeterapeutiskt socialt arbete och psykoterapi.

Ett par gånger per år bjuder vi på Uppdragsutbildningen in kända gästföreläsare, såväl svenska som internationella. Under åren har vi haft bl.a. Scott Miller, Nora Bateson och Robert Whitaker. Föreläsningarna är alltid kopplade till socialt arbete eller psykoterapi.

Kväll på Ersta

Kvällsföreläsningen inleds med mingel, bubbel och någonting lätt att äta. Efter föreläsningen följer ett samtal där Görel Fred intervjuar den eller de som föreläst. Kväll på Ersta planeras återkomma cirka 1-2 gånger per termin och är ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola och Görel Fred, gorelfred@hotmail.com. Kontakt även studierektor Hugo Waara hugo.waara@mchs.se 072-396 79 77

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 augusti 2023