Integritetspolicy/GDPR

INFORMATIONSSIDA OM DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR
(For English version, click here)

Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (DSF), som ersatte personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen är det svenska namnet på EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR gäller organisationer. Syftet är att stärka rätten till privatliv och anpassa lagstiftningen om hantering av personuppgifter till det digitala samhället. Ett annat syfte är att harmonisera EU-lagstiftningen inom området och därmed underlätta flödet av information inom unionen (men inte ut ur EU). Konsekvenser av den nya lagstiftningen är att alla organisationer, inklusive Marie Cederschiöld högskola, måste hantera personuppgifter på ett mer stringent och dokumenterat sätt, samt att de som är registrerade ska få tydligare och mer information.

I korthet innebär GDPR bland annat:

  • uppgiftsminimering, dvs att man inte får behandla fler uppgifter än vad som behövs
  • lagringsminimering, dvs att de inte får förvaras längre än nödvändigt
  • mer betoning på uppgifternas integritet och konfidentialitet.
  • ansvarsskyldighet, dokumentation att reglerna följs
  • överföring till tredje land kan endast ske med uttryckligt stöd i förordningen

De nya reglerna ställer högre krav på högskolan vad gäller hanteringen av personuppgifter samt tydliggör hanteringen och ansvaret.

HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Här kan du som är student läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter (länk till sida).

Du som är deltagare på uppdragsutbildningens kurser kan läsa mer om hanteringen av dina personuppgifter via den här länken (länk till pdf som öppnas i nytt fönster , 1 MB.). Gäller även deltagare på Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande.

KONTAKT MED DATASKYDDSANSVARIG

Du når vår dataskyddsansvariga genom att mejla dataskyddsombudet@mchs.se.