Stipendier för utlandsstudier

Som student på Marie Cederschiöld högskola kan du söka olika stipendier för att möjliggöra mobilitet under din utbildning

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendium för mindre fältstudier, kortaste tid att vara borta är två månader. Det ger studerande på universitet och högskola möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Linnaeus-Palme är ett SIDA-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom högskolan. Den första delen, Linnaeus, gör det möjligt för svenska lärare och studenter att arbeta respektive studera i tredje världen. Den andra, Palme, erbjuder lärare och studenter i utvecklingsländer att komma till Sverige. Syftet är att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden. Vi har tidigare haft LP-samarbete med Filippinerna, Indien och Ghana. För mer info, se utlysningarna på respektive institution.

Erasmus är ett stipendium från EU för dig som vill läsa i Europa. F n har vi samarbetsavtal med Skottland (vårdvetenskap och socialt arbete), Tyskland (socialt arbete), Italien (vårdvetenskap), Grekland (socialt arbete), Spanien (socialt arbete och vårdvetenskap) och de nordiska länderna (socialt arbete och vårdvetenskap). Det går också bra att göra en praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på annan ort eller i ett annat land än de där vi har avtal.

Nordplus är ett stipendium finansierat av Nordiska ministerrådet för att främja utbytet mellan nordiska högskolor och universitet. Vi ingår i flera olika nätverk inom socialt arbete, vårdvetenskap och diakoni och det finns flera olika typer av möjligheter att delta i seminarer, kurser och förlägga sin praktik/verksamhetsförlagdutbildning i ett annat nordiskt land.

Sköndalsstipendiet ger också studenter i socialt arbete som inte kunnat få ett annat stipendium möjlighet att resa till länder som inte omfattas av Universitet- och högskolerådets program, för free movers och/eller där det saknas finansiering. Stipendiet finansieras av vår huvudman Stiftelsen Stora Sköndal.

Blixtstipendier finansieras av Marie Cederschiöld högskola och är mindre resestipendier tillgängliga främst för s k free movers.

Kontakta Åsa Kneck (vårdvetenskap) respektive Johan Gärde (socialt arbete) för mer information om våra olika mobilitetsprogram och om du har frågor om vårt internationaliseringsarbete.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 januari 2022