Internationalisering

Vi lever i en allt mer global värld där vi möter människor med olika referensramar och erfarenheter. För vår högskola är ett respektfullt bemötande centralt och genom internationalisering får vi möjlighet till möten som genom samtal och reflektion kan bidra till att utveckla vårt bemötande liksom kunskap och förståelse för andra människor och oss själva.

Kännedom och förståelse för olika kunskapstraditioner, organisatoriska förutsättningar och synsätt är centralt för de flesta yrken men i synnerlighet för människovårdande yrken där möten med personer med olika kulturella preferenser ofta är en del i det dagliga arbetet.

Vår högskola ser stor potential genom internationalisering vilket framgår i högskolans vision; ”Internationaliseringsarbetet på Marie Cederschiöld högskola ska genom vidgade perspektiv i undervisning och forskning bidra till en bättre värld.”

AKTIVITETETER INOM RAMEN FÖR INTERNATIONALISERING

På vår högskola ska internationaliseringsarbetet genomsyra utbildningen, forskningen och organisationen. Detta kan innebära en rad olika aktiviteter med det gemensamma syftet att omsätta visionen till handling.

  • Mobilitet i form av ut- och inresande studenter, lärare och forskare. Detta sker genom mobilitetsprogrammen Erasmus+ och Nordplus.

  • Internationalisering på hemmaplan genom temaveckor, såsom ”Global session”, högskoleövergripande temakvällar inom ramen för ”Internationellt forum” samt pedagogiska aktiviteter i respektive utbildningsprogram. Genom val av kurslitteratur, mål och innehåll i våra utbildningar blir internationaliseringen även synlig.

  • Samarbetspartners med lärosäten i olika delar av världen för att främja internationella akademiska, professionella relationer för utveckling av utbildning samt forskning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juli 2023