Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd tillhör högskolans gemensamma funktioner.
Avdelningen är både ledande och stödjande i frågor kring bland annat ekonomi, personal, administration, studieadministration, kommunikation och IT.

AVDELNINGENS UPPGIFT ÄR ATT:

  • verka för att högskolans vision och långsiktiga mål uppnås
  • stödja högskolans ledning genom att tillhandahålla verktyg, kompetens och rutiner
  • skapa förutsättningar för effektiv, rättssäker och adekvat administration

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 augusti 2022