Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Vid Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi ges utbildningar inom kyrkomusik och teologi. De utbildningar du kan läsa hos oss ger konstnärlig högskole- och kandidatexamen i kyrkomusik samt högskole- och kandidatexamen i teologi.

Institutionen bedriver också, i samarbete med högskolans Uppdragsutbildningsenhet, fortbildning för präster, diakoner, kyrkomusiker och övriga församlingsanställda samt för personal inom vård, skola och socialtjänst.

Institutionen är engagerad i att utveckla diakoni som forskningsområde, och arrangerar kontinuerligt seminarier om aktuell forskning i diakoni. Institutionens forskare är engagerade i områden inom kyrkomusik och scenisk framställning, liksom teologiska frågor om religionens olika uttryck i samhället och relation till välfärdsfrågor, religiös professionsidentitet, vårdetik och människosynsfrågor. Flera skrifter på dessa teman har publicerats.

Prefeket är Mats J Hansson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022