Bolagsstyrelse

Bolagsstyrelsen är Marie Cederschiöld högskola högsta beslutande organ. Styrelsen beslutar om verksamhetens övergripande inriktning och organisation. Dessutom beslutar den om årsredovisning och budgetunderlag.

Marie Cederschiöld högskola AB:s bolagsstyrelse

Ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma

Stefan Bergh (ordförande)
Helene Mellström (ägarrepresentant från Bräcke diakoni)
Karin Thalén (ägarrepresentant från Stockholms sjukhem)
Stefan Nilsson (ägarrepresentant från Ersta diakoni)
Åsa Andersson (ägarrepresentant från Stiftelsen Stora Sköndal)
Ann-Marie Svensson (styrelseledamot från Stockholms sjukhem)
Bengt Sallerfors (styrelseledamot från Bräcke Diakoni)
Magnus Bodin (styrelseledamot från Stora Sköndal)

Arbetstagarrepresentanter

Oskar Ekberg (ordinarie)
Elisabeth Winnberg (ordinarie)
Maria Ingemarsson (första ersättare)
Anna Whitaker (andra ersättare)

Studentrepresentanter

Ordinarie - vakant
Suppleant - vakant

Ordinarie revisor

Mikael Sjölander, auktoriserad revisor, Ernst & Young


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 december 2022