Bolagsstyrelse

Bolagsstyrelsen är Marie Cederschiöld högskola högsta beslutande organ. Styrelsen beslutar om verksamhetens övergripande inriktning och organisation. Dessutom beslutar den om årsredovisning och budgetunderlag.

Marie Cederschiöld högskola AB:s bolagsstyrelse

Ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma

Stefan Bergh (ordförande)
Stefan Nilsson (direktor Ersta diakoni)
Åsa Andersson (direktor Stiftelsen Stora Sköndal)
Helene Mellström (direktor Bräcke diakoni)
Bengt Sallerfors (ordförande Bräcke Diakoni)
Karin Thalén (sjukhusdirektör Stockholms sjukhem)
Magnus Bodin (styrelseledamot)
Ann-Marie Svensson (styrelseledamot)

Arbetstagarrepresentanter

Oskar Ekberg (ordinarie)
Elisabeth Winnberg (ordinarie)
Maria Ingemarsson (första ersättare)
Anna Whitaker (andra ersättare)

Studentrepresentanter

Ordinarie - vakant
Suppleant - vakant

Ordinarie revisor

Mikael Sjölander, auktoriserad revisor, Ernst & Young


Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 augusti 2022