Organisation och styrning

bild

Marie Cederschiöld högskola är en privat högskola och organiserad som ett aktiebolag, men utan krav på vinstutdelning.

Marie Cederschiöld högskola är organiserad utifrån tre institutioner med ansvar för utbildning och forskning. Utöver det finns ett biblioteket samt ett verksamhetsstöd leds av förvaltningschefen och bistår i huvudsak med administrativt stöd åt den övriga organisationen.

Bolagsstämman är lärosätets högsta beslutande organ, där även högskolans rektor ingår.

Du hittar mer om bolagsstyrelsen samt respektive institution och enhet sorterat nedan enligt alfabetisk ordning:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2023