Installationer och promoveringar

Marschalkar samt övermarschalk på scen med fanor.

Vid den akademiska högtiden promoveras doktorander och professorer installeras. Doktorspromotionen är en examensceremoni för dem som har disputerat sedan den förra akademiska högtiden. Professorsinstallationen är en akt med medeltida anor som innebär att professorn installeras i sitt ämbete.

I samband med den akademiska högtiden hålls traditionsenliga installationsföreläsningar i anslutning till den akademiska högtiden. Där får nya professorer tillfälle att berätta om sin forskning.

Vid promotionsakten på Marie Cederschiöld högskola delas lagerkrans ut till promoverade doktorer. Lagerkransen symboliserar frihet, men också makt.

Doktorshatten delas ut till Marie Cederschiöld högskolas hedersdoktorer. Doktorshatten symboliserar både frihet och makt.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 juli 2022