Omsorg och livsmening

Sjukvård och omsorg i livets slutskede kräver särskild förståelse och kompetens från vårdpersonalen. Utbildningen fokuserar på att öka kunskapen om existentiella behov hos personer i livets sista skede och hur man kan skapa meningsfull omsorg.

Genom att utforska ämnen som tanatologi, etik och estetikens betydelse strävar utbildningen efter att förbereda personal inom äldreomsorg och LSS-verksamheter att skapa en värdig och meningsfull upplevelse för patienterna. Utbildningen syftar till att öka deltagarnas förståelse för existentiella behov hos personer den sista tiden i livet och hur man med kunskap och erfarenhet kan bidra till att enklare närma sig de svåra frågorna. Deltagarna får möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa omsorgsåtgärder som ökar känslan av mening hos äldre personer.

I samarbete med Betaniastiftelsen erbjuder Marie Cederschiöld högskola, en uppdragsutbildning med flexibelt distanslärande och praktiska examinationsformer som gör den tillgänglig för vårdpersonal med olika bakgrund. Med kursinnehåll som betonar personalens attityder och engagemang, samt betydelsen av en positiv vårdmiljö, syftar utbildningen till att förbättra omsorgskvaliteten vid livets slut.

Målgrupp
Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen och LSS-verksamheter som möter människor sista tiden i deras liv.

Kursinnehåll
Under kursen tas följande områden upp
• tanatologi – läran om döden
• värdigt liv i livets slut
• meningsfrågor i vård och omsorg
• etik och omsorg
• estetikens och stimulansens betydelse

Undervisningsformer
Att studera på distans innebär en stor frihet och flexibilitet i studierna. Du bestämmer själv när, var och hur du vill studera. Kursen ges via högskolans lärplattform som innehåller allt studiematerial till kursen som t ex självtest, filmade föreläsningar och intressanta artiklar. Deltagarna kan även kommunicera och kontakta lärarna via lärplattformen.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs genomförda och godkända tester/quiz på lärplattformen samt en godkänd mindre skrivuppgift. Efter slutförd kurs med godkänt resultat registreras dina högskolepoäng i Ladok, system för dokumentation av studieresultat för högskolestuderande i Sverige och du erhåller ett utbildningsbevis via mail.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där behörighet inte fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kurstid
Kursen påbörjas vid valfri tidpunkt. Du har upp till sex månader på dig att genomföra och avluta kursen.

Plats
Webbaserade lärplattformen It´s Learning

Kursansvarig
Jane Österlind, lektor, leg. Sjuksköterska, mångårig klinisk- och forskningserfarenhet från det palliativa området.


Kostnad
5 400 kr (exkl moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor längre ner på sidan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webbanmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten i pdf och skicka in.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: Valfri
Utbildningsstart: Fri start
Ort: Distansundervisning
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: Löpande

Information om kursinnehåll

Kursansvarig
Jane Österlind
076-636 50 11
jane.osterlind@mchs.se 

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 november 2023