fiskar

Illustration: Tyra von Zweigbergk

Sivin-Barns fjärde nationella konferens- anmälan är öppen!

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer?I fokus för forskningsprogrammet Sivin-Barns fjärde nationella konferens står samordnade interventioner för upptäckt, utredning, bedömning och skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.


Konferensen arrangeras av Sivin-Barn vid Marie Cederschiöld högskola och kommer hållas online med keynote-föreläsningar, panelsamtal och paper-sessioner på förmiddagen , och parallella seminarier med presentationer från forskningsstudier och projekt under eftermiddagen. Konferensen är digital och kostnadsfri.

Likt tidigare år sker vår konferens på Internationella Barndagen som i år infaller den 2 oktober. Anmälan till dagen är öppen så du kan göra din anmälan för att delta i konferensen redan nu. Klicka här!
Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2023