Fiskartyra

Illustration: Tyra von Zweigbergk

Nationell konferens 2023

Samordnade interventioner inom socialt arbete mot våld mot barn och vuxna i nära relationer

Anmälan öppen!

Måndag 2 oktober 2023 9:00-16:00 (Internationella Barndagen)

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer?


I fokus för forskningsprogrammet Sivin-Barns fjärde nationella konferens står samordnade interventioner för upptäckt, utredning, bedömning och skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

Konferensen arrangeras av Sivin-Barn vid Marie Cederschiöld högskola och kommer hållas online med keynote-föreläsningar, panelsamtal och paper-sessioner på förmiddagen , och parallella seminarier med presentationer från forskningsstudier och projekt under eftermiddagen. Konferensen är digital och kostnadsfri.

På programmet under dagen:

Fokus under konferensen kommer vara socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd vid barnmisshandel och för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer, samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser. Genom plenarsessioner och seminarier uppmärksammas särskilt våldsutsatta som brukare, frågor om organisering och samverkan, forskningsbaserade metoder och kunskapsanvändning i den professionella vardagen.

Seminarierna under eftermiddagen kommer dels bygga på delprojekt i forskningsprogrammet Sivin-barn men även innehålla förslag och exempel från forskare och praktiker ute i landet som arbetar med samordnade interventioner mot våld i nära relationer.

För frågor, kontakta Hélène Lagerlöf och Veronica Ekström, på mail: konferens.sivinbarn@mchs.se

Följ oss gärna på facebook och instagram! Vi uppdaterar där information om konferensen och forskningsprogrammet Sivin-Barn. Sök på Sivin-Barn så finner du oss!

När: Måndagen den 2 oktober kl 9:00-16:00 (avbrott för lunch 12-13)

Var: Digitalt

För vem: Praktiker och forskare i Sverige och Norden som arbetar med frågor som rör socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Konferensspråk: Svenska

Du kan medverka i konferensen på 2 olika sätt:


  1. Delta enbart som åhörare
  2. Delta som åhörare OCH hålla en muntlig presentation av ditt arbete/forskning vid eftermiddagens parallella seminarier

För dig som önskar delta med muntlig presentation finns mer information i klickboxarna nedan.

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för denna nationella konferens i socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd vid barnmisshandel och för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer, samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser. Genom plenarsessioner och seminarier uppmärksammas särskilt våldsutsatta som brukare, frågor om organisering och samverkan, forskningsbaserade metoder och kunskapsanvändning i den professionella vardagen. Med detta inbjuder vi att inkomma med förslag på medverkan i ett seminarium under konferensen (”Call for abstracts”). Det kan röra sig om presentation av aktuella forskningsresultat med relevans för konferensens tema, men även om erfarenheter från verksamhetsutvecklingsprojekt och/eller resultat från lokala verksamheter i kommuner och organisationer. I år välkomnar vi särskilt presentationer som handlar om samordnade interventioner.

ABSTRACTEN SKA UTFORMAS PÅ FÖLJANDE SÄTT: Beskriv inledningsvis vilka problem/frågeställningar som ni avser behandla. Redogör kort för hur dessa förhåller sig till rådande kunskapsläge. (Handlar det om problem/frågeställningar som tidigare ägnats betydande forskningsinsatser, eller om att man i en verksamhet prövar nya arbetssätt/metoder?) Fokus i redovisningen bör ligga på resultat från studien/verksamheten, och på dess relevans för området i stort. Erfarenheter från barn/vuxna och/eller professionellt verksamma är i detta sammanhang högst relevanta. Redogörelse för metod och tillvägagångssätt bör finnas med, men ska ges begränsat utrymme. Abstractet bör inte omfatta mer än 2 000 tecken (inkl. blanksteg) och ska vara inlämnade via denna hemsida senast 2023-08-15.

Frågor besvaras av: Veronica Ekström som nås på konferens.sivinbarn@mchs.se

Besked om abstracten meddelas senast 2023-09-15.

Anmäl dig till konferensen nedan. Välj det formulär som överensstämmer med ditt önskade deltagande i konferensen genom att klicka på nestående länkar!

  1. Jag vill enbart delta som åhörare på konferensen
  2. Jag vill hålla en muntlig presentation om mitt arbete/ forskning på eftermiddagens parallella seminarier

1. Jag vill enbart delta som åhörare på konferensen.


Här bekräftar du att du enbart vill delta som åhörare på konferensen. * (obligatorisk)
Här bekräftar du att du enbart vill delta som åhörare på konferensen.

2. Jag vill hålla en muntlig presentation om mitt arbete eller forskning på eftermiddagens parallella seminarier


Här bekräftar du att du vill hålla en muntlig presentation om ditt arbete eller forskning på eftermiddagens parallella seminarier * (obligatorisk)
Här bekräftar du att du vill hålla en muntlig presentation om ditt arbete eller forskning på eftermiddagens parallella seminarier

Om du väljer detta alternativ så anger du nedan vad din presentation kommer handla om samt bifogar ditt abstract.

1000

2000

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 april 2023