sivin mötet

Illustration: Tyra von Zweigbergk

Årsberättelser

2023

Vi har nu nått mer än halvvägs i forskningsprogrammet. År 4 har det återigen hänt många spännande saker, nedan kan du ta del av några saker som hänt under 2023.

Programmets andra halva inledd!

 

Under året har flera projekt avslutats och rapporterats. NU påbörjas spridningen av dessa resultat.

 

De projekt som nu håller på att avslutas och där vi är i full färd med att skriva rapporter och artiklar för att kommunicera ut våra resultat är: Specialiserade team för att arbeta med våld i nära relation, BRA-samtal för barn i osäkra boendeförhållanden, iRiSk akuta bedömningar av risk och skydd – en pilotstudie, iRiSk genomförbarhet och användbarhet, Implementering av krisinsatser efter polisanmälan eller orosanmälan till socialtjänsten. Under året har även ett antal nya projekt påbörjats, bland annat två spännande postdocprojekt. För mer information om programmets projekt samt länkar till publicerade resultat. Se vår webbplats som du finner på www.mchs.se.Programmets fjärde nationella
konferens

På internationella barndagen den 2 oktober genomfördes vår fjärde nationella konferens.

 

Drygt 300 anmälda deltagare fick under förmiddagen lyssna till föreläsningar av bland annat Birgitta Persdotter vid Karlstad Univeristet som berättade om SAVE-studien. Deltagarna fick även del av projektet IGOR.

Under konferensens eftermiddag erbjöds deltagarna att lyssna på 22 parallella seminarier. På seminarierna presenterades kunskap om interventioner mot våld och även om barn och ungas erfarenheter av våld i nära relationer.

Forskning på 4 minuter


Vi har nu inlett ett arbete med att presentera våra forskningsresultat i kortare filmer på 4 min.

 

Dessa filmer kommer publiceras i vår youtube-kanal där den som är intresserad kan få en första inblick i kunskapen kring samordnade interventioner mpt våld i nära relationer som vårt forskningsprogram funnit genom våra olika forskningsprojekt. Håll utkik under våren på vår youtube.


2022

Vi har nu nått slutet av forskningsprogrammets tredje år. År 3 har det hänt många spännande saker, nedan kan du ta del av några saker som hänt under 2022.

Nu är i halvvägs i programmet!


Att vi genomfört halva programtiden märks på att vi nu befinner oss i en fas där vi avslutar vissa projekt samtidigt som vi startar upp nya projekt.

De projekt som nu håller på att avslutas och där vi är i full färd med att skriva rapporter och artiklar för att kommunicera ut våra resultat är: Specialiserade team för att arbeta med våld i nära relation, BRA-samtal för barn i osäkra boendeförhållanden, iRiSk akuta bedömningar av risk och skydd – en pilotstudie, iRiSk genomförbarhet och användbarhet, Implementering av krisinsatser efter polisanmälan eller orosanmälan till socialtjänsten.

Nu pågår även ett intensivt arbete med att starta upp arbetspaket som kommer löpa under programmets andra period, samt förstås vidare arbete med projekten som löper genom samtliga 6 år.
Programmets tredje nationella
konferens

På internationella barndagen den 3 oktober genomfördes vår tredje nationella konferens.

 

700 anmälda deltagare fick under förmiddagen lyssna till föreläsningar av bland annat Cathy Humphries från University of Melbourne som talade på temat att lyssna på barn. Deltagarna fick även del av dilemman i socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor samt ett uppskattat panelsamtal om samverkan.

Under konferensens eftermiddag erbjöds deltagarna att lyssna på 22 parallella seminarier. På seminarierna presenterades kunskap om interventioner mot våld och även om barn och ungas erfarenheter av våld i nära relationer.

Egna unika illustrationer


Vi är mycket glada över att berätta att vi i samarbete med den välrenommerade illustratören och konstnären Tyra von Zweigbergk har framtagit ett antal Sivin-Barn illustrationer som hjälper oss kommunicera ut vår forskning och våra studiers resultat.

 

Tyra har under åren gjort många spännande samarbeten med bland annat Ikea så vi är otroligt glada över att hon ville samarbeta med oss. Några av våra nya illustrationer ser du här i nyhetsbrevet,


2021

Vi har nu nått slutet av forskningsprogrammets andra år. År 2 har varit minst lika händelserikt som vårt första år, nedan kan du ta del av några saker som hänt under 2021.

Datainsamlingar och påbörjad analys

 

Forskningsprogrammets andra år har till stor del varit datainsamlingens år och en del preliminära analyser har påbörjats.

Under forskningsprogrammets andra år har våra forskare arbetat med datainsamling i våra olika forskningsprojekt. Kunskapsläget inom arbetspaketens fokusområden har kartlagts och i vissa av projekten har även inledande analyser av insamlad empiri påbörjats.

Programmet har även gått från 13 till 14 arbetspaket då ytterligare ett paket om metoden iRiSk har tillkommit.Programmets andra nationella
konferens

I uppdraget att kommunicera ut kunskap om forskningsområdet är konferenser en viktig del och under 2021 har vi genomfört programmets andra konferens.

 

På internationella barndagen den 4 oktober genomfördes vår andra nationella konferens.

De drygt 600 deltagarna fick under förmiddagen lyssna till föreläsningar om våld under Covid-pandemin, barns upplevelser av föräldrars stalking, traumafokuserad behandling och dynamiken mellan praktik och forskning.

Under konferensens eftermiddag erbjöds deltagarna att lyssna på 19 parallella seminarier. På seminarierna presenterades kunskap om interventioner mot våld och även om barn och ungas erfarenheter av våld i nära relationer.
Att presentera forskning i filmerEn viktig prioritet i vårt forskningsprogram är att kommunicera ut forskningens resultat till de personer den berör.En viktig prioritet i vårt forskningsprogram är att kommunicera ut forskningens resultat till de personer den berör.

Ett sätt att göra detta är att producera korta filmer som kan spridas i sociala medier. Under året har vi producerat 3 filmer. En som presenterar forskningsprogrammet som helhet. En animerad film som riktar sig specifikt till barn och berättar vad vår forskning handlar om och vad en forskare i vårt program gör. Vi har också producerat en film om ett av våra arbetspaket i syfte att söka informanter till en studie om upplevelser av tvång och press i samband med myndighetskontakter.

Samtliga filmer finner du här på vår webbplats och på vår youtube-kanal: Sivin-barn2020

Vårt forskningsprograms första år har redan passerat. Det har varit ett händelserikt första år och här nedan kan du ta del av vår årsberättelse från år 2020.

Uppstart av arbetspaket


Forskningsprogrammets första år har varit en tid av uppstart. Forskarna i de olika arbetspaketen (forskningsprojekten) har arbetat med att att få alla pusselbitar på plats för den forskning som nu tar vid.

Under året som gått har 9 av programmets 13 arbetspaket startat upp. Etikansökningar har godkänts, samarbeten påbörjats och datainsamlingar har inletts.

Arbetspaketen behandlar socialastödinterventioner, tillgänglig forskning, skyddade boenden, specialiserade team, BRA-Samtal, iRiSk, krisinsatser och en longitudinell studie om socialtjänstens interventioner.


Nationell konferens genomförd


I uppdraget att kommunicera ut kunskap om forskningsområdet är konferenser en viktig del.

 

Den 5 oktober genomfördes en nationell konferens där Sivin-Barn samarbetade med Centralförbundet i Socialt Arbete (CSA) som stod som huvudarrangör.

Konferensdeltagarna fick möjlighet att ta del av intressanta och givande föreläsningar av Marianne Hester, Carl-Göran Svedin, Margareta Hydén och Mikael Thörn.

Under konferensen eftermiddag deltog drygt 500 personer i 21 parallella seminarier. På seminarierna presenterades viktiga och intressanta forskningsprojektet om hur barn och unga drabbas av våld i nära relationer och deltagarna kunde även ta del av studier där interventioner och metoder för stöd presenterades.Webbplats lanseradDen 29 april lanserades Sivin-Barns webbplats på svenska och den 23 november presenterades vår engelsk-språkiga version Sivin-Child

 

En viktig del i Sivin-Barn är kommunikationen med vad som sker i forskningsprogrammet och de resultat arbetspaketen genererar. För att ge programmet goda möjligheter att nå ut har vi under detta första år skapat en webbplats för forskningsprogrammet på svenska och på engelska.

Här kan besökare bland annat få mer information om arbetspaketen och ta del av publicerade resultat. Vi har på webbplatsen också skapat en sidor direkt riktade till barn och unga med åldersanpassad information. Besök gärna webbplatsen på: www.esh.se/forskning/sivinbarn för mer information. Har du förslag på saker vi borde ta upp. Maila programmets kommunikatör Hélène Lagerlöf


Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 januari 2024