Sivin-Surfare

Illustration: Tyra von Zweigbergk

Arbetspaket 4

Tillgänglig forskning och kunskapsbaserade metoder

Arbetspaket 4 är ett sexårigt projekt som pågår under 2020-2026, alltså under hela forskningsprogrammet.

Projektets syfte är att tillgängligargöra forskningsresultat från projektet och föra ut kunskap om forskningsbaserade metoder till praktiker, forskare och allmänhet. I arbetet ingår skapandet av denna webbplats och att under programmets 6 år genomföra två konferenser. Huvudansvarig för arbetspaket 4 samt kommunikatör för Sivin-Barn är Hélène Lagerlöf

En oerhört central del inom forskning är den så kallade tredje uppgiften som handlar om att förmedla och kommunicera kunskapen som framkommer i de studier som bedrivs inom det specifika ämnesområdet. Det sägs att kunskap är makt och inom ett ämne som våld i nära relationer är detta särskilt viktigt. När vi människor har kunskap om vilket stöd som är möjligt att få, vilka interventioner och insatser som kan hjälpa kan kunskapen leda till att fler får just det individuella stöd som hen behöver.

Med bakgrund i ovan nämnda lägger vi i Sivin-Barn mycket kraft på att i olika kanaler föra ut vår kunskap. Här på vår webbplats har vi två olika ingångar. En för forskare och praktiker och en för barn. På våra sidor speciellt riktade till barn vill vi både berätta för barn vad forskare gör, bidra till att öka kunskapen om våld i nära relation bland barn och unga och via länkar till organisationer som arbetar med att stödja utsatta barn förmedla information om var barn som utsätts kan vända sig för hjälp och stöd.

Vi har också inom ramen för programmet skapat sociala medier konton på Instagram (@sivinbarn), Facebook (Sivin-Barn) och Youtube (Sivin-Barn) för att via dessa kanaler kunna föra ut information och forskningsresultat. På vår Youtube-kanal planerar vi att presentera filmer under den övergripande rubriken "Forskning på 4 minuter" där varje film kortfattat och lätttillgängligt ska beskriva våra olika studiers resultat.

Hélène Lagerlöf

Hélène Lagerlöf

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2022