Palliativt forskningscentrum - PFC

Palliativt forskningscentrum - PFC - är ett centrum som är specialiserat på frågor i samband med livsbegränsande sjukdom, döende och sorg.

Palliativt forskningscentrum - PFC - är ett centrum som är specialiserat på frågor i samband med livsbegränsande sjukdom, döende och sorg.

Forskningen vid palliativt forskningscentrum är unik genom att den omfattar människans hela livscykel, från barnet till den äldre-äldre. Denna samhällsrelaterade forskning studerar behovet av palliativ vård, hur denna påverkar och förändrar människors vardag, samt dess betydelse för hälsa, meningsskapande och livsvillkor. Palliativt forskningscentrums verksamhet bygger på tidigare forskning som bedrivits om hur sjuka personer, deras familjer och närståendes värdighet kan främjas vid obotlig sjukdom och i dödens närhet.

Vi bedriver även teoretisk och klinisk forskning inom palliativ vård, tillsammans med patienter, familjer, närstående och personal, i syfte att generera ny kunskap. Syftet är att utveckla vård och omsorg som har direkt relevans för människor i palliativ vård samt att utveckla organisations- och samhällsperspektiv. Vi är särskilt intresserade av frågor om döende och sorg, kommunikation, transkulturell vård och vårdkvalitet utifrån ett livscykelperspektiv.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2022