En kvinna som förändrar världen genom forskning

Igår, 8 mars, var det Internationella kvinnodagen. En dag där kvinnors rättigheter, ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen uppmärksammades lite mer. En kvinna som uppmärksammades lite extra var Anette Alvariza, professor i palliativ vård. Hennes roll som kvinnlig forskare är viktig för att öka jämställdheten inom forskningen.

Anette Alvariza är en av de kvinnliga forskare som fått forskningsanslag från Cancerfonden. I samband med internationella kvinnodagen porträtterade Cancerfonden på sin hemsida ett reportage om ”Kvinnor som förändrar världen”. Reportaget var ett initiativ för att uppmärksamma just kvinnors roll inom forskning och i den akademiska miljön. Syftet var att stimulera fler kvinnor att söka forskningsmedel genom att visa exempel på kvinnor som fått forskningsanslag. Statistiken visar att kvinnor generellt sätt skickar in färre ansökningar.

– Jag känner mig väldigt stolt över att ha blivit vald till att medverka i reportaget. Jag är glad över att få möjligheten att vara en förebild som kanske kan stimulera och entusiasmera andra yngre kvinnor. Jag har fått mycket positiv feedback och det är kul, säger Anette Alvariza.

I en intervju fick Anette beskriva hur hon upplever att vara kvinnlig forskare och hur hon ser på jämställdhet inom forskningen. Anette betonade bland annat hur viktigt det är att kvinnor skapar bra förutsättningar för andra kvinnor att göra akademisk karriär. Anette är specialistsjuksköterska i cancervård, men forskar numera på Marie Cederschiöld högskola.

Ta del av hela reportaget här.

Ta del av ett av Anettes forskningsprojekt här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022