Enhetens publikationer

Här finner du publicerade rapporter, artiklar, böcker med mera från forskare vid Palliativt forskningscentrum.

Publikationerna visas med de senaste publikationerna överst till år 2019.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Viktoria Wallin (2022). Mealtimes in palliative care contexts: Perspectives of patients, partners, and registered nurses
[Fulltext]
Anna O'Sullivan (2021). Bereaved family members’ VOICES of support and care during the last three months of life for people with advanced illness
[Fulltext]
Rakel Eklund (2020). Barns erfarenheter av ”the Family Talk Intervention”: Att leva med en svårt sjuk förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård
[Fulltext]
Lilian Pohlkamp (2020). Bereaved mothers and fathers: Grief and psychological health 1 to 5 years after losing a child to cancer
[Fulltext]
Alexandra Eilegård Wallin, Camilla Udo, Ulrika Kreicbergs, Malin Lövgren (2020). Cancer-bereaved siblings’ advice to peers: A nationwide follow-up survey
Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2020). Children’s Self-Reports About Illness-Related Information and Family Communication When a Parent Has a Life-Threatening Illness
Megan Weber Falk (2020). Development and Evaluation of the Grief and Communication Family Support Intervention for Parentally Bereaved Families in Sweden
[Fulltext]
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2020). Elements of assisted bodily care: Ethical aspects
Elin Hjorth (2020). Experiences of care and everyday life in a time of change for families in which a child has spinal muscular atrophy
[Fulltext]
Bodil Holmberg (2020). När kroppen inte räcker till: Assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende
[Fulltext]
Megan Weber, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Adaptation of a Grief and Communication Family Support Intervention for Parentally Bereaved Families in Sweden
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2019). Being a spectator in ambiguity: Family members' perceptions of assisted bodily care in a nursing home
Anna Klarare (2019). Kommunikation i palliativ vård
Malin Lövgren, Josefin Sveen, Gunnar Steineck, Alexandra Eilegård Wallin, Mary-Elizabeth B Eilertsen, Ulrika Kreicbergs (2019). Spirituality and religious coping are related to cancer-bereaved siblings' long-term grief
Malin Lövgren, Christina Melin-Johansson, Camilla Udo, Josefin Sveen (2019). Telling the truth to dying children: End‐of‐life communication with families

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022