Folkhögskoledeltagare motiveras till samhällsengagemang

Ett engagerande mikrokosmos – Folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang. Det är titeln på en ny bok skriven av forskare vid högskolan som visar att folkhögskolans undervisningsmodeller får deltagarna att bli mer motiverade att engagera sig i samhället och växa som människor.

Många av folkhögskolornas deltagare studerar för att få behörighet för fortsatta studier, andra för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. En hel del har haft en bräcklig ställning på flera sätt och de flesta kommer inte från bakgrunder där man engagerat sig ideellt. Mot den här bakgrunden borde deltagarnas ideella engagemang vara lägre än övrigt i samhället. Men så är inte fallet.

– Resultaten visar att det inte är så, vilket är väldigt intressant. Lärarna vid folkhögskolorna har en förmåga att lyfta många individer genom att de blir sedda, bekräftade och accepterade för de man är, vilket ledet till att de tror på själv och ökar sin förmåga. I undervisningen får de ta en aktiv del genom folkhögskolans praktiknära arbetssätt och engagemang i närsamhället. Folkhögskolan har en ”infrastruktur för deltagarinflytande” där man efterfrågar de studerandes engagemang. Genom deltagandet ökas förståelsen för samhällsfrågor och deltagarnas intresse väcks för vilka möjligheter de har att delta och påverka, säger Lars Svedberg, senior professor vid högskolan.

Något forskarna dock kan se är att folkhögskoledeltagarnas engagemang skiljer sig från hur det ser ut bland en likvärdig åldersgrupp i befolkningen. Folkhögskoledeltagarna engagerar sig i första hand i organisationer med social, religiös och politisk inriktning. Först därefter kommer insatser i fritids- och idrottsorganisationer, kultur- samt intresse- och fackliga organisationer.

Forskarnas slutsats är att folkhögskolan, när den fungerar som bäst och för åtskilliga av deltagarna, kan bli till vad de kallar ett klassutjämnande mikrokosmos inbäddat i provisoriska utopier. Utifrån studiens resultat anser de att detta är en skolform som ibland lyckas hålla fast vid och fortsätta utforma delar av sina verksamheter i samklang med ideal och visioner om att skapa en grogrund för ett medborgerligt engagemang och kraft till att delta i samhällsutvecklingen.

För mer information, kontakta Lars Svedberg.

Ta del av rapporten här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 december 2021