Blir vi generösare i tider av kris?

I en ny undersökning har forskare från elva länder studerat hur det medborgerliga engagemanget har sett ut och eventuellt förändrats under pandemin. Den svenska delen av undersökningen har letts av forskare vid Centrum för civilsamhälles forskning, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Resultaten visar att det svenska frivilliga arbetet faktiskt gick ner under pandemin samt att övriga former av engagemang var ganska oförändrade. Krismedvetenheten kan eventuellt ha blivit lägre på grund av att Sverige hade ”lättare” restriktioner.

Läs hela pressmeddelandet här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 december 2021