Call for papers: Idrott och folkhälsa - Temanummer i Socialmedicinsk tidskrift

bild

Foto: Unsplash

Temanumret Idrott och folkhälsa i Socialmedicinsk tidskrift, med planerad utgivning i maj 2023, fokuserar idrottens betydelse för folkhälsan. Hit välkomnas i första hand texter med en vetenskaplig ambition och med huvudsaklig grund i systematiserade faktiska omständigheter (empiri) eller teoretisk analys. Idrotten är störst bland ungdomsorganisationerna och engagerar flest ideella av alla organisationer inom civilsamhället. Dess storlek innebär en potential att påverka folkhälsan.

Temanumret förväntas innehålla texter om både den reguljära verksamheten inom idrottsrörelsen samt olika mer riktade aktiviteter och initiativ för att nå nya grupper i syfte att öka människors fysiska aktivitet eller bidra till ökat psykiskt välbefinnande och integration. Bidrag till temanumret kan till exempel diskutera enskilda idrottsorganisationers arbete för att bredda verksamheten eller att fokusera på utsatta områden för att främja möjligheter till ökad fysisk aktivitet och skapa sociala relationer. Men även diskussioner om mer övergripande frågor som hinder och möjligheter inom idrottsrörelsen för att prioritera och bidra till folkhälsan välkomnas. Varje manus kommer att granskas och bedömas av forskare (peer review).

Temaredaktör för numret är docent Anders Kassman, Marie Cederschiöld högskola.

Artikelmanus skickas till anders.kassman@mchs.se senast den 15 mars 2023

SMT:s riktlinjer för författare finns på Riktlinjer | Socialmedicinsk tidskrift


Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2022