Forskningscentrum

Vid Marie Cederschiöld högskola finns två forskningscentrum. Dessa finns inom områdena palliativ vård och civilsamhällesforskning.

Palliativt forskningscentrum (PFC) är ett centrum som är specialiserat på frågor i samband med livsbegränsande sjukdom, döende och sorg. Centrum för civilsamhällesforskning (CCF) är ett forskningscentrum med fokus på medborgarnas engagemang, den pågående omförhandlingen av samhällskontraktet, tillit, filantropi samt civilsamhällets organisering, ledarskap, mervärde och ideologi.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 februari 2022