Nationell paper-konferens i socialt arbete

22-23 mars, Stockholm

NU ÄR ANMÄLAN TILL KONFERENSEN STÄNGD. 2023 års nationella paper-konferens i socialt arbete, NaPSa, arrangeras av Södertörns högskola och Marie Cederschiöld högskola. Konferensen äger rum på Södertörns högskola i Flemingsberg, Stockholm den 22-23 mars 2023.

NaPSa är en paper-konferens där forskningsaktiva i socialt arbete får möjlighet att lägga fram sina paper för kollegial diskussion och reflektion. Utöver paper-sessionerna kommer två keynote-föreläsningar att hållas av Magnus Tideman och René León Rosales. Vi börjar kl 11:30 den 22 mars med lunch och slutar med lunch den 23 mars. Kvällen den 22 mars blir det en trevlig middagsbuffé för de som önskar. Indelning för paper-sessioner kommer att publiceras i början av mars. I konferensavgiften ingår lunchwrap båda dagarna, fika och middag. All kost är lakto-ovo-vegetarisk. Resor och boende ordnar deltagarna på egen hand. I Flemingsberg finns två hotell nära campus, Forenom och Attendo Park Hotell.

Här kan du ta del av papers som diskuteras under konferensen , 341 kB..

Frågor om konferensen besvaras av Veronica Ekström: veronica.ekstrom@mchs.se

Program

Klicka här för att ta del av hela programmet,
inklusive översikt av papersessioner och workshops , 208 kB.
.

22 MARS
11:00 Registrering

11:30 – 12:00 Lunchwrap
12:00 – 13:15 Socialt arbete och forskning om funktionshinder - några utmaningar
I socialt arbete har funktionshinderfrågorna traditionellt sett inte haft någon framträdande plats, varken inom det praktiska sociala arbetet eller inom forskningen. Under de senaste decennierna har, glädjande nog, socionomer som har sin yrkesverksamhet inom funktionshinderområdet blivit fler och forskningen har ökat i omfattning. I föreläsningen belyses några utmaningar för den, ännu så länge begränsade men växande, sociala funktionshinderforskningen.
Magnus Tideman är professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder och verksam på Marie Cederschiöld högskola och Högskolan i Halmstad.
13:30 – 15:00 Papersession 1
15:00 – 15:30 Kaffepaus
15:30 – 17:00 Papersession 2
19:00 – 22:00 Konferensmiddag

23 MARS
09:30 – 10:00 Morgonkaffe
10:00 – 11:00 Barn, rasism och socialt arbete
Vår förståelse av hur rasism kan drabba barn har under de senaste åren både breddats och fördjupats, inte minst tack vare en intensiv tvärdisciplinär teoretisk utveckling som låter oss förstå dess olika uttryck. I denna föreläsning kommer aktuella begrepp och teorier kopplade till olika uttryck för rasism att förklaras och användas i relation till det samtida svenska samhället. Tanken är att därigenom också synliggöra vad vi idag vet kan stärka barnens motståndskraft, eller resiliens, mot rasismens nedbrytande effekter.
René León Rosales är forskare verksam vid Mångkulturellt centrum och affilierad till Socialt arbete, Södertörns högskola.
11:15 – 12:45 Papersession 3
12:45 – 13:30 Lunchwrap

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2023