Tomas Brytting

The Department of Social Sciences

Title: Professor in organizational ethic

Phone: +46-70 213 12 56

Mail: tomas.brytting@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 441, 128 06 Sköndal
Visiting address: Herbert Widmans väg 12

Work area

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Tomas Brytting (2021). Den bästa omsorgen
Tomas Brytting (2021). Goda och onda berättelser
Tomas Brytting (2021). Kvalitet i äldreomsorgen: berättelser om omsorgskonst
Pär Alexandersson, Tomas Brytting, Gunhild Wallin (2021). Omsorgskonst
Pär Alexandersson, Tomas Brytting, Gunhild Wallin (2021). Omsorgstagaren som medberättare
Tomas Brytting (2021). Organisationsetikens ABC
Tomas Brytting (2021). Organisatorisk moralisk kompetens: vad det är och hur det skapas
Tomas Brytting (2021). Personlig närvaro och professionell distans i äldreomsorgen
Tomas Brytting (2020). Livets mening: ett signalement
Tomas Brytting (2020). Livets mening: frågan och svaren
Tomas Brytting (2020). Livsdon: ägodelar med existentiell betydelse
Tomas Brytting (2020). Meningen med livets mening
Tomas Brytting (2019). Äga, leva, dö: från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen
Susanne Lind, J Sandberg, Tomas Brytting, C J Fürst, L Wallin (2018). Implementation of the integrated palliative care outcome scale in acute care settings: a feasibility study.
Tomas Brytting (2018). Rationalizing Deviances: Avoiding Responsibility
Susanne Lind, L Wallin, Tomas Brytting, C J Fürst, J Sandberg (2017). Implementation of national palliative care guidelines in Swedish acute care hospitals: A qualitative content analysis of stakeholders' perceptions.
Erik Blennberger, Tomas Brytting (2015). Chef i omsorgen: vardag, forskning, etik
Erik Blennberger, Tomas Brytting (2015). Inledning: chefsarbetet i äldreomsorgen
Tomas Brytting (2015). Omsorgschefens moraliska kompetens
Tomas Brytting (2015). Personlig närvaro och professionell distans
Tomas Brytting (2014). Etiken i butiken
Tomas Brytting (2014). Omsorgsverksamhetens etik
Erik Blennberger, Tomas Brytting (2014). På väg mot ett bättre samtal
Erik Blennberger, Tomas Brytting (2014). Äldreomsorgen: praktiken, debatten och framtiden
Tomas Brytting (2013). Chefsarbetets etik
Alf Westelius, Ann-Sofie Westelius, Tomas Brytting (2013). Meaning, Authority, Rationality and Care as MARCs of sustainable organisations
Tomas Brytting (2013). Moralisera mera: och bättre
Tomas Brytting (2012). Chefen som bedragare
Tomas Brytting (2012). Cheferna och etiken
Tomas Brytting (2012). Chefsarbetets etik
Tomas Brytting (2012). Etikens grunder
Tomas Brytting, Richard Minouge, Veronica Morino (2011). The Anatomy of Fraud and Corruption: Organizational Causes and Remedies
Tomas Brytting, Andreas Linderyd (2010). Etik för ekonomer: en kartläggning av etikutbildningen vid svenska högskolor och universitet
[Fulltext]
Tomas Brytting, Ann-Sofie Westelius (2010). Svensk organisationsetisk forskning åren 2002-2007
Tomas Brytting (2010). Värdegrundens ABC
Tomas Brytting (2009). Den bedrägliga tilliten: om direktörer som bedrar och organisationer som gör det möjligt
Tomas Brytting (2009). Recension av boken Krisen: Orsaker, verkan, åtgärder av P. Krugman
Tomas Brytting, Lars-Olof Hellgren (2009). Superficial malfunctions on the financial market: about the need for a different financial sector
Tomas Brytting (2008). Banken som kunde tala med småföretagare
Tomas Brytting (2008). Den goda vinsten
[Fulltext]
Tomas Brytting (2008). Etik i skolan och samhällets tjänst
Tomas Brytting (2008). Förtroendevald
Tomas Brytting, Alf Westelius, Ann-Sofie Westelius (2008). Meaning, Authority, Rationality and Care as "MARCs" of sustainable organisations
Tomas Brytting (2008). Synden: ledarskapets död
Tomas Brytting (2007). Etik och ledarskap
Tomas Brytting (2007). Får man tjäna pengar på de fattiga?
Tomas Brytting (2007). Förena patientskydd och säkerhet
[Fulltext]
Tomas Brytting (2007). Om konsten att ha ansvar
[Fulltext]
Tomas Brytting, Erik Blennberger, Gunhild Wallin, Ann-Sofie Westelius, Susanne Wigorts Yngvesson (2007). Pinsamt, Svenskt Näringsliv
Tomas Brytting, Erik Blennberger, Gunhild Wallin, Ann-Sofie Westelius, Susanne Wigorts Yngvesson (2007). Svenskt Näringsliv slår in öppna dörrar
Tomas Brytting (2007). Tack gode Gud: vi är äntligen fria
Tomas Brytting, Lars-Olof Hellgren (2007). Ytlighetsfel på finansmarknaden: om behovet av en differentierad finanssektor
Tomas Brytting (2006). Building theory about small firms: a grounded theory approach
Tomas Brytting (2006). Myndiga myndigheter, små småföretagare och tilltron dem emellan
Tomas Brytting, L Bernhardtsson, C Trollestad, A-C Westelius (2005). Försäkringsmäklare: En studie om etiska utmaningar och nytta
Tomas Brytting (2005). Tankar om pengar, kärlek och dårskap
Tomas Brytting, Alf Westelius, Ann-Sofie Westelius (2004). Förnuft och känsla: om organisering för att må bra
Tomas Brytting (2004). Förtroendebegreppet i företagsekonomi
[Fulltext]
Tomas Brytting (2004). Förtroendereceptet: öppenhet och försoning
[Fulltext]
Tomas Brytting, Niklas Egels (2004). Svensk företagsetisk forskning 1995-2001
Tomas Brytting (2003). ”Den svåra frågan om solidaritet”
Tomas Brytting (2003). God byråkrati och moraliskt välbefinnande
Tomas Brytting (2003). Solidaritet och internationell ekonomi
Tomas Brytting (2002). Moral competence: a non-relativistic, non-rationalistic definition
Tomas Brytting (2002). Människan bakom varumärket: varumärke, identitet och moral
Tomas Brytting (2001). Att vara som Gud?: moralisk kompetens i arbetslivet
Tomas Brytting, Claes Trollestad (2000). Managerial thinking on value-based management
Tomas Brytting (2000). The preconditions for moral competence: contemporary rationalization and the creation of moral space
Tomas Brytting (1998). Etiska antaganden i ekonomisk teori
Tomas Brytting (1998). Företagsetik
Tomas Brytting (1998). Marknadens autonomi och friheten att prioritera

Page information

Last updated:
3 January 2022