Ingrid Thermaenius

Palliative Research Centre

Title: Doctoral student

Phone: +46-72 190 10 53

Mail: ingrid.thermaenius@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 111 89, 100 61 Stockholm

Arbetsområde och bakgrund

Ingrid är doktorand vid högskolan sedan april 2022 inom forskarutbildningsämnet palliativ vård.

Ingrid skriver sin avhandling inom ramen för ett forskningsprojekt som berör familjer där det finns svår sjukdom. Det handlar om att inom klinisk praktik implementera och utvärdera effekt av ett familjebaserat stödprogram till familjer där en förälder eller ett barn är drabbat av svår sjukdom.

Examen:
Socionomexamen 2011
Hälso- och sjukvårdskurator 2016
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator 2021
Magisterexamen socialt arbete 2021

Page information

Last updated:
16 June 2022