Helena Taubner

Institutionen för socialvetenskap

Title: Fil dr, forskare

Phone:

Mail: helena.taubner@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Campus Sköndal
Visiting address: Herbert Widmans väg 12, 128 06 Sköndal

Forskningsområde

Helena Taubner har en doktorsexamen i Hälsa och livsstil med inriktning handikappvetenskap från Högskolan i Halmstad. Hon har en tvärvetenskaplig bakgrund med erfarenheter inom bland annat datalingvistik, datapedagogik, handikappvetenskap och kommunikationsområdet. Hennes avhandling från 2019 handlar om att leva med den språkliga funktionsnedsättningen afasi och efter disputationen har Helena forskat om hållbarhet i arbetslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Helena är anställd som forskare vid Marie Cederschiöld högskola. Hon arbetar med ett projekt som handlar om implementeringen av Active support, som är en arbetsmetod inom gruppbostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inom ramen för ett av institutionens andra forskningsprojekt introduceras Active support på ett antal gruppbostäder, och Helenas bidrag är att studera själva implementeringsprocessen.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Page information

Last updated:
25 August 2022