Eva Kjellman

Administration Department

Title: Study administrator

Phone: 076-636 50 64

Mail: eva.kjellman@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Visiting address: Diakonivägen 10 A

Arbetsområden

Handläggare vid högskolans enhet för utbildningsstöd samt S:t Lukas utbildningsinstitut.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Page information

Last updated:
27 December 2021