Bodil Holmberg

The Department of Health Care Sciences

Title: Lecturer, PhD Palliative Care

Phone: +46-76 636 51 35

Mail: bodil.holmberg@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Visiting address: Folkungagatan 127

Work area

Academic Qualifications & Degrees

2014 Degree of Master of Health Care (One Year) in Palliative Care
2001 RN

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Bodil Holmberg, Tove Godskesen (2022). Barriers to and facilitators of ethical encounters at the end of life in a nursing home: An ethnographic study
Jane Österlind, Ingela Henoch, Britt-Marie Ternestedt, Bodil Holmberg, Ramona Schenell, Birgitta Andershed (2022). De 6 S:n: en modell för personcentrerad palliativ vård
Ingela Henoch, Jane Österlind, Bodil Holmberg, Ramona Schenell (2022). De 6 S:n: Personcentrerad palliativ vård för alla åldrar
Bodil Holmberg, Tove Godskesen (2022). Dignity in bodily care at the end of life in a nursing home: An ethnographic study
Johan Sundelöf, Christina Melin Johansson, Bodil Holmberg, David Thurfjäll, Valerie DeMarinis (2022). H.O.P.E: Ett frågeformulär på svenska för att identifiera religiösa, andliga och existentiella behov (nr 69)
Bodil Holmberg (2021). Self-determination when the body fails: Views on assisted bodily care at the end of life in a nursing home
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2020). Elements of assisted bodily care: Ethical aspects
Bodil Holmberg (2020). När kroppen inte räcker till: Assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende
[Fulltext]
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Astrid Norberg, Jane Österlind (2019). Assenting to exposedness: meanings of receiving assisted bodily care in a nursing home as narrated by older persons.
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Astrid Norberg, Jane Österlind (2019). Assenting to exposedness: meanings of receiving assisted bodily care (RABC) in a nursing home as narrated by older persons
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2019). Being a spectator in ambiguity: Family members' perceptions of assisted bodily care in a nursing home
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2019). End-of-life care in a nursing home: Assistant nurses' perspectives
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2017). Being a companion at a natural pathway towards death
array
Bodil Holmberg (2013). Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende
[Fulltext]

Page information

Last updated:
27 December 2021