Anke Mollema

Administration department

Title: Study administrator

Phone: +46-76 636 51 41

Mail: anke.mollema@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Visiting address: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Ansvar för LADOK-registrering av socionomprogrammet, magisterutbildning och masterprogrammet. Utskrift av examensbevis, betyg och intyg till studenter, samt lokalbokning i TimeEdit.
Tentamensadministration: upprättar tentamenslistor, engagerar tentamensvakter samt hanterar studentkontakter, utskrifter, kopiering och utskick.
Assisterar prefekt, biträdande prefekt och studierektor och har hand om institutionens posthantering.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Page information

Last updated:
27 December 2021