Pedagogiskt stöd

Marie Cederschiöld högskola erbjuder alla studenter att studera på lika villkor i en tillgänglig studiemiljö. Studenter med varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om pedagogiskt stöd. De stöd och anpassningar som erbjuds är individuellt anpassade.

Förutsättningar för pedagogiskt stöd och anpassning i studiesituationen
För att få pedagogiskt stöd krävs ett intyg om varaktig funktionsnedsättning från läkare, logoped, psykolog eller audionom. En varaktig funktionsnedsättning kan vara till exempel dyslexi, syn- eller hörselnedsättning, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller kronisk värk.

Några exempel på anpassningar och stöd:

  • Anpassad kurslitteratur
  • Anteckningshjälp på föreläsningar
  • Anpassad examination
  • Mentor

Du hittar mer information om de olika stöden på studentwebben.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 oktober 2022