Skrivstöd

Du som studerar vid Marie Cederschiöld högskola kan få hjälp med ditt akademiska skrivande i vår skrivarverkstad. Du kan:

  • få individuellt skrivstöd
  • delta i tematräffar i grupp

Skrivstöd

På skrivstödet träffar du en handledare för att diskutera dina texter och ditt skrivande. Handledaren ger dig råd om hur du kan förbättra dina texter.

Skrivstödet handlar om språket och skrivandet. Handledaren kan däremot inte ge råd om ämnet du skriver om.

Om ni är två som skriver uppsats, kan ni träffa handledaren tillsammans. Handledaren kan inte läsa och rätta hela er uppsats, men kan hjälpa er med vissa delar och språkliga problem.

Vi träffas i 30 minuter om du är ensam och 60 minuter om ni är två.
Läs mer på Studentwebben.

Programvaror som hjälpmedel

Som student har du tillgång till programvaror som hjälpmedel i dina studier. Programvarorna kan till exempel hjälpa dig att få texter upplästa med hjälp av talsyntes och att skapa tankekartor. Det finns också program som kontrollerar stavning och omvandlar tal till text.

Läs mer om programvaror som hjälpmedel.

Tips på användbara appar i dina studier

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 oktober 2022