Teologi och kyrkomusik - databaser

Nedan finns ett litet urval av databaser som innehåller material inom teologi, kyrkomusik och relaterade ämnesområden.

Se sidan Filmer och guider för hjälp om hur du kan söka i de olika databaserna.

Se sidan Databaser för en komplett lista (A-Ö) över tillgängliga databaser.

Rekommenderade databaser

Fler användbara databaser - teologi

Proquest Publicly Available Content Database
Tvärvetenskaplig fulltextdatabas innehållande vetenskapliga artiklar, avhandlingar, konferensbidrag och rapporter.

Web of Science
Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter och konferenser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 oktober 2022