Upphovsrätt

Upphovsrättslagen skyddar litterära och konstnärliga verk. Skyddet för upphovsrätten uppkommer automatiskt när verket skapas och gäller i 70 år efter upphovspersonens död. Upphovsrättslagen ger varje upphovsperson två typer av rättigheter, ekonomiska och ideella.

Det är tillåtet att citera ur verk utan att be upphovspersonen om tillstånd. När du citerar måste du dock göra det på ett korrekt sätt och följa den formalia som gäller vid vetenskapligt skrivande.

Det är inte tillåtet att använda bilder, fotografier, teckningar, tabeller, figurer, kartor, grafisk design etc. utan att fråga upphovspersonen. Om du hittat t.ex. en figur som du vill använda i ditt eget arbete räcker det inte med att referera till var du hittat den. Du måste kontakta upphovspersonen och be om tillstånd för att få använda den.

Upphovsrättslicens - möjlighet att använda upphovsrättsskyddat material

Samtliga statliga och i princip alla högskolor och universitet med enskild huvudman i Sverige har ett avtal som ger lärare och studenter rätt att kopiera och dela skyddat material från bl.a. webben, vetenskapliga publikationer, tidningar, tidskrifter och fackböcker.

Avtalet omfattar högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå, uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning, högskoleintroducerande utbildning, behörighetsgivande förutbildning samt intern fortbildning av personal som bedrivs vid lärosätet.

Marie Cederschiöld högskola har ett avtal om upphovsrättslicens med Bonus Copyright Access. Med licensen kan anställda vid högskolan i vissa situationer använda upphovsrättsskyddat material och

  • ladda ner bild, text, tabell, diagram, artikel, pdf etc.
  • skriva ut från internet
  • skanna eller kopiera sidor från tryckt material
  • spara nerladdat eller inskannat material digitalt
  • göra ”copy paste” på exempelvis bilder, texter, diagram, tabeller från internet
  • lägga in nerladdad bild, artikel, diagram, tabell etc. i presentationsmaterial
  • göra åhörarkopior av t.ex. Powerpointbilder som kan innehålla infogad bild, text, tabell och diagram
  • dela nerladdat eller skannat material med kollegor via mejl, på möten, vid intern utbildning etc.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 december 2022