Utveckla ditt akademiska skrivande

Du som studerar vid Marie Cederschiöld högskola kan få hjälp med ditt akademiska skrivande genom skrivstöd i vår skrivarverkstad

På skrivstödet träffar du en skrivhandledare som kan ge återkoppling på språk, struktur och referenser i din text. Skrivhandledaren kan däremot inte ge återkoppling på innehållet i texten.

Du skickar in din text i förväg. Skrivhandledaren läser 2-4 sidor ur texten och ger återkoppling under skrivstödet. Vi träffas i 45 minuter.

Om ni är två som skriver uppsats tillsammans kan ni boka en gemensam tid, annars är skrivstödet individuellt.

Skicka helst din text i Wordformat. Skrivstödet gäller texter på svenska.


Läs mer på Studentwebben.

Programvaror som hjälpmedel

Som student har du tillgång till programvaror som hjälpmedel i dina studier. Programvarorna kan till exempel hjälpa dig att få texter upplästa med hjälp av talsyntes och att skapa tankekartor. Det finns också program som kontrollerar stavning och omvandlar tal till text.

Läs mer om programvaror som hjälpmedel.

Tips på användbara appar i dina studier

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2024