Guide till EndNote 21

Bibliotekets guide till EndNote 21 beskriver hur du samlar och redigerar referenser och hur du använder dem i ett Word-dokument.

Högskolans personal erbjuds referenshanteringsprogrammet EndNote. Kontakta IT för att få EndNote installerat på din dator. IT (som installerar programmet) och biblioteket (som supportar användare av EndNote) rekommenderar starkt att alla använder den senaste versionen, EndNote 21, för att säkerställa största möjliga säkerhet och funktionalitet.

Guiden är gjord av biblioteket på Marie Cederschiöld högskola och är skriven utifrån förutsättningarna som gäller på högskolan. Guiden utgår från den senaste versionen av EndNote, version 21, samt Windows och Word.

Frågor?
Biblioteket ger support i EndNote. Du är alltid välkommen att kontakta oss.

De här sidorna innehåller mycket information om EndNote. Om du vill komma igång snabbt och testa EndNote så kan du förslagsvis börja med de tre stegen nedan. När du har gjort det så är du redo att börja kolla på resterande sidor med information om hur du kan använda EndNote.

Snabbstart

  1. Kontakta IT för att få EndNote 21 installerad på din dator.
  2. Lägg till referenser manuellt i EndNote.
  3. Använd referenserna i Word.

    När du testat och vill fortsätta använda EndNote bör du gå igenom informationen om kopiering och synkronisering av ditt bibliotek först.

FAQ

om installation och bibliotek

Läs om vad EndNote är och hur du får programmet installerat på din dator.

spara, redigera och Hantera referenser i EndNote

Spara referenser

Det finns flera sätt att spara referenser i EndNote. Det vanligaste är att:

Det går även att:

Redigera och hantera dina referenser

Underlätta för dig själv genom att hålla dina referenser uppdaterade och sorterade.

Använd referenserna i Word

När du sparat referenser i ditt EndNote-bibliotek kan du enkelt infoga dem i ett Worddokument, och anpassa deras utformning efter önskad referensstil.

säkerhetsKopiering och synkronisering

Lär dig hur du skapar en säkerhetskopia av ditt referensbibliotek, och hur du kan använda EndNote på en annan dator än den du har installerat programmet på.

Samarbeta

Lär dig mer om hur du kan dela referenser med kollegor och arbeta i ett gemensamt dokument med EndNote-koppling.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024