Skriva & Läsa

Alla studenter vid högskolan har möjlighet att få individuell handledning i sitt akademiska skrivande. Det innebär att du som student får möjlighet att diskutera din text och/ eller din skrivprocess med en handledare. Handledaren har inga ämneskunskaper och kan därför inte hjälpa dig med innehållet, utan handledningen rör språket i din text. Några gånger per termin ges även möjligheten att delta i tematräffar i akademiskt skrivande.

Plagiat är både att kopiera någon annans text rakt av och att framställa någon annans resultat, tankar och slutsatser som om de vore sina egna, genom att till exempel inte ange vem som är upphovsperson eller varifrån man hämtat materialet. Plagiat kan gälla såväl text som annat material som t.ex. en bild, figur eller ett diagram.

För att undvika plagiat är det viktigt att alltid ange korrekta referenser. Ett referenshanteringsprogram kan hjälpa dig att samla, organisera och hitta dina referenser.

Läs mer om fusk och plagiat på Studentwebben.

För mer information om plagiat se denna Plagiathandbok

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2024