Kungliga bibliotekets statistik över öppen tillgång 2023

Nu har Kungliga biblioteket släppt redovisningen av det nationella arbetet med öppen tillgång för 2023. Av de sakkunniggranskade artiklar som forskare vid Marie Cederschiöld högskola publicerade under 2023 är 75 procent omedelbart öppet tillgängliga.

Av de sakkunniggranskade artiklar som forskare vid Marie Cederschiöld högskola publicerade är 75 procent omedelbart öppet tillgängliga: 28 procent publicerades i tidskrifter som i sin helhet är öppet tillgängliga, och 47 procent publicerades i hybridtidskrifter. 10 procent av artiklarna parallellpublicerades, och knappt 16 procent publicerades bakom låst betalvägg.

Andelen omedelbart öppet tillgängliga artiklar ökar varje år. Nationellt publicerades 77 procent av alla svenska sakkunniggranskade artiklar med omedelbar öppen tillgång under 2023, jämfört med 75 procent under 2022 och 66 procent under 2021. Nationellt under 2023 publicerades 78 procent av artiklarna inom medicin och hälsovetenskap (till exempel omvårdnad), 80 procent av artiklarna inom samhällsvetenskap (till exempel socialt arbete), samt 79 procent av artiklarna inom humaniora och konst (till exempel etik eller religionsvetenskap) med omedelbar öppen tillgång.

Kungliga biblioteket bygger statistiken om öppen tillgång på data från Swepub kombinerat med data från Unpaywall. Swepub tar i sin tur data från bland annat DiVA. Publikationerna i Swepub är indelade i forskningsämnesområden enligt Universitetskanslersämbetets (UKÄs) indelning. Samma indelning används när du registrerar din forskningspublikation i DiVA (det heter då "Nationell ämneskategori").

Vad är öppen tillgång?

Open access (OA), på svenska öppen tillgång, handlar om att göra forskningsprocessen och forskningsresultat fritt tillgängliga för andra forskare och för det omgivande samhället. Forskningsresultat ska alltså gå att hitta via en sökning på internet och vara gratis att läsa.

Några argument för OA är ökad synlighet och genomslag för forskning, och att du som författare behåller upphovsrätten. Många forskningsfinansiärer kräver dessutom OA-publicering. Läs mer om detta på bibliotekets sida om open access.

så här jobbar vi med öppen tillgång

OA-publikationer från forskare på högskolan

I högskolans publikationsdatabas DiVA hittar du fritt tillgängligt material från forskare på högskolan. DiVA är ett bra verktyg för dig som forskar att sprida information om det du gör, till exempel genom att parallellpublicera vetenskapliga publikationer.

Rabatter på publiceringsavgifter

Biblioteket förhandlar fram en mängd olika avtal som ger forskare vid högskolan hel eller delvis rabatt på publiceringsavgiften hos tusentals tidskrifter. På vår sida om förlagsavtal och rabatter kan du läsa mer om detta. Med verktyget SciFree kan du söka fram vilka tidskrifter vi har avtal med.

Öppen vetenskap är hållbar vetenskap

Öppen vetenskap delas med fler än bara de inom forskarsamhället som har råd att till exempel betala för tidskriftsprenumerationer. Detta kan kopplas till FNs Globala mål 4 och 16, till exempel delmål 16.10 som handlar om att säkerställa allmän tillgång till information.

FNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Fredliga och inkluderande samhällen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2024