Fjärrinlån av bok

Om en bok som behövs för studier eller forskning vid vår högskola inte finns i högskolans eget bibliotek kan den beställas som ett fjärrlån från ett annat bibliotek.

Till studenter fjärrlånar vi inte böcker som finns att låna på något annat bibliotek i Stockholms län.

Möjligheten att beställa fjärrlån öppnar igen måndag 12 augusti.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024